Burrel 7 Shkurt, 2022

“MAT YESi” Open day

Aktiviteti OPEN DAY për ‘Rritjen e ndërgjegjësimit dhe promovimin e arsimit profesional’ në kuadër të “MAT YESi” – More Alternatives Toward Youth Education and Social-economic integration” (Më shumë alternativa për edukimin dhe integrimin social-ekonimik të rinisë),

projektit MAT YESi Mat Yesi që po implementohet në Bashkinë Mat, me financim të Bashkimit Evropian.

Drejtuesja e organizatës Vizion OJF, partner në këtë projekt, znj. Suela Kocibellinj prezantoi projektin dhe qëllimet e objektivat përkatëse.

Ekspertja për arsimin profesional znj Ana Zacharian theksoi nevojën për formim profesional dhe mundësitë e tregut të punës për profilet që do të fillojnë së shpejti në Burrel.

Psikologia znj. Eksena Basko Qirici theksoi problematikat nga përdorimi i drogërave në moshën e adoloshencës dhe alternativat për t’i mënjanuar.

Aktiviteti OPEN DAY do të zbatohet në të gjitha gjimnazet e Bashkisë Mat për të sjellë pranë çdo të riu e të reje informacionet e domosdoshme për formimin profesional dhe QFP që do të hapet në Burrel.

Regjistrohu për të rejat e fundit

Duke paraqitur detajet tuaja ju pranoni përdorimin e tyre në përputhje me Politika e privatësisë.